Текущата версия е v0.4

v2.1 - oчаквана Май 2020. Нативна подръжка за мобилни клиенти.

v2.0 - oчаквана Януари 2020. Поддръжка на гилдии и абонамент към гилдии. Двама или повече специалисти ще имат възможност за направа на гилдиия и привличане на абонаментни услугии към гилдии за предварително дефинирана цена.

v1.1 - oчаквана Ноември 2019. Поддръжка на календар.

v1.0 - oчаквана Октомври 2019. Процедура за регистрация и проверка на специалисти без код със специален алгоритъм.

v0.5 - oчаквана Септември 2019. Стабилизация за публична бета.

 • Възможност за прелистване на специалисти
 • Тест и намиране на проблеми със съществуваща функционалност.
 • 78 (към момента) оправени бъга
 • Подобрение на скорост за зареждане
v0.4 - пусната публично през Юли 2019. Поддръжка на консултация тип - само текстови.

 • Възможност за провеждане на консултации само чрез размяна на текстови съобщения
 • Модул за споделяне на код за регистрация на специалист
 • Регистрация на специалист с подаръчен код
 • Алгоритъм за установяване на постоянна връзка и възтоняването в случай на прекъсване
 • Интеграция на алгоритъм за потвърждения на общи условия

v0.3 - пусната публично през Май 2019. Поддръжка на интернет плащания.

 • Специалистите могат задава тип плащане - след провеждане на консултация, или предваритително чрез закупуване на ваучер
 • Рапорт за проведени консултации за които предости плащане към специалист
 • Интеграция на плащания чрез - ePay BG
 • Модул за промяна на настройки (име, фамилия, парола, банкова сметка и др), задаване на телефонен номер и визитки към платформат

v0.2 - пусната публично през Март 2019. Възможност за продължение на закупена консултация.

 • Възможност за дефиниране на време, тип и (опционално) цена на проведена вече консултация
 • Поддръжка на размяна на текстови съобщения в допълнение на провеждана видео среща
 • Поддръжка на размяна на файлове и бърз преглед на съдържанието за определени файлове
 • Модул за преглед на системни съобщения
 • Модул за оценка на консултации
 • Модул за преглед приключили консултации и свързана с тях информация

v0.1 - пусната публично през Декември 2018. Прототип осъществяващ видео връзка посредством браузър.

 • Функционалност за задаване на цена и продължителност за видео среща
 • Възможност за приемане или отклоняване на заявка за видео среща
 • Алгоритъм за преценка на наличност на проведена качествена връзка
 • Поддръжка за вход чрез Faceboоk или Google
 • Тестова страница за проверка на необходими условия за провеждане на видео среща
 • Графика индикираща типичното време на присъствие за специалист или клиенти през седмицата