Какви възможности има платформата Rod Run?

Платформата Rod Run е средство за провеждане на консултации от телефон, таблет или компютър – без географски ограничения, с помощта на браузър и интернет.

Rod Run свързва клиентите със специалисти от различни сфери – медицина, право, психология, педагогика и други.

Открийте възможностите за клиенти и за опитни специалисти:

Изберете между текстови и видео консултации:

Платформата Rod Run превъзхожда други комуникационни средства като Viber и Skype, тъй като дава сигурност както на клиентите, така и на специалистите. Освен самите видео или писмени консултации, Rod Run интегрира в себе си:

Открийте повече за начините за провеждане на консултации в раздел Документация на сайта rod.run.