Как да проведа видео среща?

За да проведете видео консултация, използвайки платформата Rod Run, следвайте описаните по-долу стъпки.

Преди да проведете видео консултация, се запознайте със следната информация от раздел Документация в уебсайта rod.run:

Провеждане на видео консултация със специалист

 1. Впишете се в профила си.
 2. От началната страница на профила си можете да видите наличен специалист за консултация, който сте добавили по-рано.

 3. Прегледайте специалистите от списъка си, за да определите с кого имате възможност да проведете консултацията.
  Зелената телефонна слушалка означава, че специалистът е онлайн. За видео консултация специалистът трябва да има и икона
  Камера под зелената слушалка:

  Забележка: Преди да пристъпите към избор на специалист, се информирайте за условията за заплащане и продължителността на срещата, описани в резюмето и профила му.
 4. Натиснете бутона Заяви Видео среща.
  Отваря се прозорец
  Заявка за консултация.
 5. Въведете цел на консултацията, както е описано в примерите на екрана, и натиснете бутона Заявка.

  С натискане на бутона
  Заявка изпращате заявка за консултация до специалиста. Той/тя има 5 минути да я види и приеме. Когато това стане, ще се отвори следният екран:

  Камерата и микрофонът се включват и можете да започнете видео консултацията със специалиста.

Забележка: Продължителността на видео срещата е зададена от специалиста. Тази информация е представена в неговия елемент в страница Записани, заедно с цената за тази консултация.

По време на срещата можете да заявите по-ранно завършване от менюто:

В този случай ще получите следното съобщение:

Бихте могли да откажете по-ранно завършване, когато се появи следният прозорец:

Ако специалистът прецени да прекрати видео срещата по-рано, той е длъжен да ви предупреди за това. В такъв случай ще получите следното известие:

Същото съобщение ще се появи, ако интернет връзката на специалиста прекъсне за повече от 15 секунди.

Имайте предвид следното:

Важно: Възможен е отказ на поискване за по-ранно завършване.

При успешно завършена консултация ще се отвори следният екран:

След края на консултацията можете да оставите оценка и коментар за специалиста, както и за качеството на техническата връзка.