Как да се консултирам със специалист?

Имате няколко възможности да се консултирате със специалист чрез платформата Rod Run.

Текстова консултация

Текстовите консултации представляват чат комуникация, при която клиентът получава нужната информация, съвети и насоки от специалиста. В много случаи специалистът има нужда от документация по дадения казус. За целта при писмена консултация има възможност за обмяна на файлове с преглед в реално време.

Видео консултация

Видео консултациите са срещи с предварително зададена от специалиста цена и максимална продължителност, осигуряващи – в допълнение на текстовата консултация – връзка в реално време посредством видеокамера и микрофон.

Последваща консултация

Ако клиентът не може да предостави необходимата документация към момента на провеждане на видео срещата, двамата могат да вземат решение да прекъснат консултацията и да назначат продължение – или последваща консултация – която е без допълнителни такси.

За повече подробности прочетете следните инструкции от раздел Документация в уебсайта rod.run: