Как да настроя наличност?

За да настроите наличност, следвайте описаните по-долу стъпки:

Обновяване на информацията за наличността ви

 1. От основното меню отидете на Профил и изберете Наличност:От тази страница можете да настроите:


 1. За да потвърдите направените настройки, натиснете бутона Задай наличност.

Настройки за видео среща

 1. Променете наличността на онлайн., за да се появите в списъците на добавилите ви потребители като наличен/налична:


 2. За Тип консултация изберете Видео среща.


 3. В следващото поле въведете цена за видео срещата.
 4. Изберете удобен за вас начин на плащане за видео консултацията:  При избор на
  онлайн предплащане е необходимо да имате въведена банкова сметка в профила си.

За повече информация как да я въведете вижте статията Как да обновя информацията за себе си? в раздел Документация на сайта rod.run.При избор на
плащане след консултация, извън платформата вие лично уреждате заплащането на извършените от вас услуги с клиентите, които са ги получили.

Настройки за писмена консултация

 1. Променете наличността на онлайн., за да се появите в списъците на добавилите ви потребители като наличен/налична:


 2. За Тип консултация изберете Писмена комуникация.


 3. В следващото поле въведете цена за писмената комуникация.

Изберете удобен за вас начин на заплащане:
- с
онлайн предплащане; или
-
плащане след консултация, извън системата.
(Вижте по-горе за повече информация.)