Как да обновя информацията за себе си?

За да обновите информацията в профила си на платформата rod.run, следвайте описаните по-долу стъпки:

Обновяване на информацията в меню Идентичност

  1. От менюто отидете на Профил и изберете Идентичност.

    От тази страница можете да промените имената си и да изберете профилна снимка.
  2. За да потвърдите направените промени, натиснете бутона Запази промените.
  3. За да добавите телефонен номер, от менюто отидете на Профил и изберете Телефонен номер.
  4. Въведете телефонния номер и натиснете бутона Задай нов.