Как да обновя информацията за себе си?

За да обновите информацията в профила си на платформата Rod Run, следвайте описаните по-долу стъпки:

Обновяване на информацията в раздел Идентичност

  1. От менюто отидете на Профил и изберете Идентичност.От тази страница можете да промените:


Единствените данни, които не можете да промените от този екран, са:

  1. За да потвърдите направените промени, натиснете бутона Запази промените.
  2. Можете да прегледате профила си така, както го виждат клиентите, като натиснете линка „Профилната ти страница“, който се намира в ляво над бутона Запази промените:


Обновяване на графика

За да добавите или обновите своя график, от основното меню отидете на Профил и изберете График.

За да изберете дни, в които профилът ви ще бъде наличен за работа в платформата, пред съответния ден с кликване сложете отметка в кутийката:

С плъзгане на слайдера изберете и часовете, в които ще бъдете налични. Може да изберете часове в диапазона между 08.00 часа сутринта и 22.00 часа вечерта.

Обновяване на телефонен номер

За да добавите или обновите своя телефонен номер, от основното меню отидете на Профил и изберете Телефонен номер.

Въведете телефонния номер, както е дадено в примера на екрана, и натиснете бутона Задай нов.

Обновяване на банкова сметка

За да добавите или обновите данните за вашата банкова сметка, от основното меню отидете на Профил и изберете Банкова сметка.

Попълнете данните за BIC номер и IBAN, след което натиснете бутона Запази промените.

За повече информация вижте и следните документи в раздел Документация на сайта rod.run: