Продължение на консултация

В случаи, в които продължителността на първоначалната консултация не е била достатъчна за изясняване на всички въпроси на клиента, специалистът насрочва последваща консултация – или продължение на консултация – с цел доизясняване на казуса или представяне на допълнителни документи от страна на клиента.

Продълженията на консултации обикновено са писмени консултации във вид на чат сесия, с възможност за изпращане и получаване на файлове. Те нямат предварително определена продължителност и приключват по преценка на специалиста след изясняване на въпросите.

Също по преценка на специалиста, продължението на консултация може да е безплатно или платено.

Специалистът създава специален код, който клиентът получава, за да може да се включи в консултацията.

Открийте повече за начините за провеждане и заплащане на консултации, както и за видовете консултации, в раздел Документация на сайта rod.run.