Защо е нужен тест на използваното устройство?

Платформата Rod Run предоставя възможност за провеждане на консултации от телефон, таблет или компютър. Различните устройства имат различни технически особености и изискват проверка на системата, за да можете безпроблемно да осъществявате връзка по време на консултация.

При писмените консултации, които в основата си представляват чат сесия с възможност за изпращане на файлове, не е необходим тест на видео камерата или микрофона ви, защото те няма да бъдат използвани за този тип среща.

Въпреки това тест на устройството е необходим, тъй като той е комплексен и включва следното:

Изискването да направите тест на използваното устройство е задължително за безпроблемната работа с платформата Rod Run.

Нужно е да го изпълните само веднъж за всяко устройство, което ползвате.

Съобщения, като следното:

ви информират, че използваното устройство няма налични микрофон и камера, или че използваният браузър не може да гарантира правилното функциониране на сайта по време на видео консултация.

Следвайте инструкциите на екрана, за да провеждате безпроблемно консултации.