Безплатнo
Честно заплащане
Без комисиони

Цени

* Rod Run не взима комисионa нито от клиента, нито от специалиста.

За клиенти

Rod Run не определя цени на консултациите. Цените биват от определяни от самитe специалисти.

За специалисти

Цената за отваряне на нова консултация е 1.49 лв. Отделно от това таксуваме всяка минута за видео консултация на цена от 0.039 лв.

Калкулатор

Можете да проверите очаквани приходи и разходи, използвайки калкулатора долу:
Въведете примерни стойности
Цена за една текстова консултация:
(в лева)
Извършени текстови консултации за месец:
(броя за месец)
Цена за една видео консултация:
(в лева)
Средна продължителност за една видео консултация:
(в минути)
Извършени видео консултации за месец:
(броя за месец)

Пояснения
Вие извършвате 20 видео консултации, на цена 40 лв всяка. Средното продължение на всяка видео среща е 15 мин. Освен това в същия месец, консултирате още 5 пъти само текстово, на цена 20 лв всяка.

Това генерира приходи от — 900 лв, по формула:
брой видео срещи * цена на видео консултация + брой срещи текстови текстови * цена за текстова консултация)
Разходите за ползване на платформата ще бъдат — 48.95 лв, по формула:
(брой видео консултации срещи + брой текстови консултации) * 1.49 лв + брой видео консултации * средна продължителност на видео среща * 0.039 лв
Тези разходи ще бъдат уддържани от приходите генерирани от Вас и Платформата ще прeведе нетно — 851.05 лв по указана от Вас банкова сметка.